Note 7

Remuneration to Auditors

Koncernen Moderbolaget
2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018
KPMG
Revisionsuppdrag 8 7 1 1
Skatterådgivning 0 0 0 0
Andra uppdrag 1 2 0 0
Total ersättning till KPMG 9 9 1 1
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 1 1
Skatterådgivning 0 0
Andra uppdrag 0 0
Total ersättning till övriga revisorer 1 1
Total ersättning till revisorer 10 10 1 1